Print

Die Rusgewer

Written by Francois Carr. Posted in Afrikaans

Die-RusgewerMoeg! Oorlaai! Besorg! Gejaagd! Verlang Jy na ware Rus en Vrede?

Wat is ware rus en vrede? Is dit werklik moontlik?
Soek jy rus en vrede in ‘n besige program of in die najaag van geld, mag en status of selfs seks, wellus, plesier of vermaak!
Hy gee vir jou: Rus van jou Sondelas Rus van my eie-ek Rus in Sy juk en Wil vir jou lewe

Hy gee vir jou:

Rus van jou Sondelas
Rus van my eie-ek
Rus in Sy juk en Wil vir jou lewe

  Print

  Huis Godsdiens

  Written by Francois Carr. Posted in Afrikaans

  Ontdek opnuut as Gesin die Seëninge van God

  In hierdie boekie bespreek Francois die volgende belangrike onderwerpe: Waarom moet ons huisgodsdiens beoefen?; Waarom hou huisgesinne nie meer huisgodsdiens nie?; Wat is die algemeenste verskonings waarom huisgodsdiens nie gehou word nie?;  Hoe berei ek myself en my gesin voor vir huisgodsdiens?; Hoe hou ons huisgodsdiens?; Wat is die fondament vir huisgodsdiens?
  Print

  Herlewing! Die Heerlikheid van God

  Written by Francois Carr. Posted in Afrikaans

  “Niemand het beweeg nie.  Die getalle het aangegroei tot 600. Hulle het spontaan ‘n psalm begin sing.  ‘Toe die Here die lot van Sion verander het’ (Psalm 126).  Duncan Campbell is weer na die preekstoel geneem en het weer begin preek.  Binne tien minute was die uitroep van die mense en die sonde-belydenis so dringend dat hy nie meer kon preek nie.  Een boer het uitgeroep:  ‘O God, ek voel dat selfs die hel te goed is vir my!’  Gebed het voortgeduur regdeur die nag tot vieruur die volgende middag.  Duncan Campbell het hom klaargemaak om vir die eerste keer na sy kamer te gaan en te eet.  Hulle het hom egter geneem na die plaaslike polisiestasie  waar ‘n groot skare byeengekom het.  Oppad na die polisiestasie was daar verskeie mense wat langs die pad gekniel en gebid het.  Wat ‘n gesig!  Sonder enige advertensie het die Here God begin om in Herlewingskrag te werk in die Hebrides”.
  Print

  Gebed vir Herlewing

  Written by Francois Carr. Posted in Afrikaans

  Herlewing word gedefinieer as ‘n beweging deur die Heilige Gees wat herlewing van die Nuwe Testamentiese Christendom – in die kerk en verwante gemeenskappe – teweegbring.  Herlewing kan by  ‘n individu begin;  dit kan ‘n gesin aanraak, of ‘n kerk of gemeenskap, land  of selfs die hele wêreld.

  Gebed vir Herlewing is ‘n informele gebedsgids om die kerk of individu aan te spoor om te bid dat die Heilige Gees weer kragtig sal werk in ons geliefde land.  Ek wil u dus uitnooi om saam met my te bid vir een en twintig dae vir:

  Persoonlike Herlewing    •   Herlewing in die Gesin
  Herlewing in die Kerk   •   Herlewing in die Gemeenskap
  Herlewing in ons Land    •   Herlewing op ons Kontinent
  Herlewing in die Wêreld

  Print

  Is jy vol?

  Written by Francois Carr. Posted in Afrikaans

  Ontdek Sy geheim

  Voel jy soms leeg en uitgeput?  Is jy soms gejaagd?
  Is jou hart en gemoed stil en gerus?  Hunker jy na
  Meer sin in die lewe en God se duidelike rigtingwysers vir jou lewe?
  Is jy vol? is ’n studiegids wat ideal is vir groepe of individue en kan
  weekliks of daagliks gebruik word.  Die nege bybelstudies ondersoek ‘n tipiese dag in die lewe en
  bediening van die Here Jesus.  Persoonlike vrae uit die Skrif lei die leser om te ontdek hoe om elke dag gevul met nuwe krag te leef.
  Print

  My tyd met Hom

  Written by Francois Carr. Posted in Afrikaans

  Hoe om Stiltetyd te hou in ‘n besige wêreld?

  So baie Christene stry tevergeefs teen die baie frustrasies van gebed:  Ek is net te besig vir
  Bybellees en Gebed.  Ek is nie seker of ek sterk genoeg is vir volgehoue Bybelstudieprogramme
  nie.  Waar moet ek begin?  Hoe weet ek of dit die Here God is wat met my praat?  Is daar nie ‘n
  eenvoudige riglyn wat my kan help om daagliks in gemeenskap met God te kan leef nie?  Hierdie boekie is ’n eenvoudige riglyn bestaande uit 6 lesse: (Voorbereiding, Openinsgebed, Lees uit die Woord, Gebed, Gebedsboekie en Joernaal en Gehoorsaamheid)
  Print

  Why walk when you can soar?

  Written by Francois Carr. Posted in English

  BY FRANCOIS · JULY 14, 2014 Bald Eagle in mid-air flight over Homer Spit Kenai Peninsula Alaska Winter “But they that wait upon the Lord shall renew their strength; they shall mount up with wings as eagles; they shall run, and not be weary; and they shall walk, and not faint.” -Is. 40:31 Christian, are you tired? Are you discouraged? Are you overwhelmed? Are you ready to throw in the towel? At times we may feel so worn out and stressed that we are not sure if we can go on or simply take the next step. It is just work, work, work or stress and one crisis after the other as we give ourselves to the ministry or to one another. We constantly give our time and money, becoming weary in body and mind. Sometimes we suffer due to despair and failure, and yet, according to Isaiah 40:31 we are never to be weary in spirit – we are always to be carried on in the joy and strength of our Lord. As we study Isaiah 40 we see that Israel of old faces a difficult task and a seemingly impossible tomorrow. A casual reading of Isaiah 40 highlights different circumstances of the people of Israel: a) circumstances behind them (verses 1-11), b) circumstances before them (verses 12-26) and c) within them (verses 27-31). The financial crisis, increasing debt and living costs, the past, present and tomorrow are not promised and these ever-changing circumstances are uncertain for many. However, it is what happens in our hearts – when we allow the circumstances to cause concerns, anxiety or worries – that determines our walk with God and our experience. Instead of praising the Greatness of our God, we complain about our circumstances and the fact that it seems as if God has forgotten us. We presume that He is unaware of what we are going through or has no concern whatsoever about our problems, overdraft and lack of cash flow in business. We live in a generation that does not enjoy waiting. We rush through life without stopping. Maybe God is allowing our current circumstances to slow us down, so that we can wait upon Him. Maybe God is saying that we are not heavenly-minded enough, not soaring high enough. We work hard, well and even successfully but our fellowship with God is not as tender as it ought to be, so God stirs the nest (I.e. circumstances, crises or challenges). God knows how we feel, and how we fear the day of tomorrow and He is more than willing and able to meet our every need (Phil. 4:19)! The word ‘wait’ does not suggest that we sit around and do nothing. It means to expect, to look up and to hope in God for all that we need (Is. 26:3). The word ‘renew’ means to change or to exchange and renew strength and power (as putting off old clothing and putting on a new garment). So, as we make time and wait upon the Lord, we receive the strength and power to face the demands of life. God is more than able and willing to help with such demands, but: He is waiting! As we wait upon the Lord, He enables us to soar when there is a crisis, to run when the challenges are many and to walk faithfully in the everyday activities and demands of life. He will help us to fly higher and run faster. Child of God, I do not know what you are going through at the moment but I do know that God wants to renew your strength. He wants to help carry your burden and bless you with all that is available in the Lord Jesus (Eph. 3:20). Why don’t you take a moment and reflect upon your life? Are you soaring with God or is God constantly stirring your nest, waiting for you to WAIT upon Him? It is my prayer that the Lord will give you courage to face up to your problems and challenges; that He will give you wisdom in what you need to do, strength to do it and the faith to lean and trust and rest in Him. Ponder and pray through the following Scriptures: “Casting the whole of your care (all your anxieties, all your worries, all your concerns, once and for all) on Him, for He cares for you affectionately and cares about you watchfully. – 1 Pet. 4:7 (Amplified Bible, see also Psalm 55:22) “Roll your works upon the Lord (commit and trust them wholly to Him; He will cause your thoughts to become agreeable to His will, and) so shall your plans be established and succeed.” – Prov. 16:3 (Amplified Bible) So, why walk when you can soar with Him?
  Print

  Prayer for Revival

  Written by Francois Carr. Posted in English

  Revival is defined as a movement of the Holy Spirit bringing about a revival of New Testament Christianity in the Church and it’s related community.

  Prayer for Revival, is a informal prayer guide, to encourage the church to pray for such a movement of the Holy Spirit, once again in our beloved country.

  Join me on the prayer journey for twenty one days, praying together For:

  Personal Revival   •   Revival in the Home
  Revival in the Church   •   Revival in the Community
  Revival in the Country   •   Revival on the Continent
  Revival in the World
  Print

  Revival The Glory of God

  Written by Francois Carr. Posted in English

  Francois Carr seeks to bring the reader into contact with revival and to introduce it to those who may never have read much on the subject. He explains the following:  What is Revival?,  Different aspects of Revival and How to prepare the Way for Revival.  It is the authors intention to inflame the hearts of the readers so that we may have a heart-longing for God to give us revival again in our day and so that we may once again experience the the Glory of God.  A little heaven upon the earth.


  © Francois Carr