Print

God is besig om vir jou ‘n uitnodiging te stuur. Herken jy dit?

Written by Francois Carr. Posted in Afrikaans

Soms vind ons dit moeilik om te glo en die Here te vertrou, nie soseer as gevolg van die dinge wat ons sien nie maar omdat daar dinge is wat ons nie kan sien nie. Hierdie waarheid het tot my gekom gedurende 'n onlangse bedieningstoer in die VSA. Ek was besig om my e-posse deur te werk toe ek 'n aanhangsel ontdek wat 'n rekening was wat ek dadelik moes betaal en ek het nie die fondse gehad om dit te doen nie. My onmiddellike reaksie was om te kla (in my gebed) en te vra hoekom nou en hoekom ek en hoe ons die rekening sou betaal.

Toe Jesus met 'n probleem gekonfronteer was, het Hy vertroue gehad in, staatgemaak op en Sy hele gewig op Sy Vader geplaas. Hy het in en deur Sy Vader geleef (Joh. 6:57), en Sy Vader vertrou om Sy probleem uit te sorteer. Ek moes dieselfde doen. Nadat ek gebid het, het ek na die voorkant van die hotel gestap waar ek gebly het om koffie te kry. Terwyl ek geloop het, het 'n gedagte in my hart opgekom wat die manier hoe ek na die rekening gekyk het, eensklaps verander het. Daardie rekening was nie my probleem nie! Dit was Sy probleem! Hy sou dit hanteer, maar ek moes Hom vertrou, op Hom staatmaat en my hele gewig op Hom plaas. Eintlik was daardie rekening Sy uitnodiging vir my om saam met Hom te werk om dieper in my lewe te werk deur my geloof te versterk. Dit was nie regtig 'n probleem nie maar dit was 'n uitnodiging. God laat 'n krisis toe ten einde te seen en 'n wonderwerk te doen. Hy was besig om vir my 'n uitnodiging te stuur om saam met Hom te werk!

Gideon het dit ingesien

Daar was 'n krisis in die land van Israel. Die mense was ingeperk en moes soos diere in grotte woon (Rig. 6:2). God het die Midianiete – 'n nomadiese stam – en hul bondgenote toegelaat om die land te verteer deur plundertogte wat chaos veroorsaak het en erge armoede tot gevolg gehad het (6:3-6). Die mense van Israel het na God uitgeroep, soos wat mense normaalweg doen wanneer hulle in die moeilikheid is. Maar alhoewel hulle geen berou getoon het nie, het hulle swaarkry tog Sy hart geroer en God het profete na hulle toe gestuur maar hulle het nie geluister nie en nie op Sy stem ag geslaan nie (6:7-10).

As gevolg van ongehoorsaamheid en onwilligheid om Sy roepstem te beantwoord, het die Here hulle bestraf (6:7-10) en die mense het gevoel dat die Here hulle verlaat het (6:13) en dat Hy nie meer vir hulle omgegee het nie. Omdat hy egter steeds vir hulle omgegee het en aan hulle genade wou betoon, het God hom na 'n boer in Manasse gewend (6:11-14) om die bevryder van Sy mense te word. Alhoewel Gideon 'n lafaard was, het hy gesien wat regtig aan't gebeur was – hy het besef dat God besig was om die nasie te straf en hy het die krisis uit 'God se perspektief' gesien.

Hy het besef dat dit Sy uitnodiging was om hulle te bekeer en na Hom te draai en om weereens die seen, wonderwerke en die bevryding van die Here te ervaar. Gideon het nie gekla nie, maar hy het die moed gehad om openlik te vra wat baie te bang was om te vra: "As God vir ons is, hoekom dan het al hierdie dinge gebeur en waar is al die wonderwerke waarvan ons vaders ons vertel het?"

God het met Gideon ontmoet en met al sy vrae en twyfel gedeel. Hy het hom laat verstaan dat Hy omgegee het (6:1-13), dat Hy geweet het wat Hy doen (6:14-24), dat Hy Gideon en die nasie sou versorg (6:25-32) en dat Hy sy beloftes sou nakom (6:33-40).

Sien jy dit?
Vandag sien ons dalk baie mense, huwelike, gesinne en nasies oor die wereld heen wat armoede, swaarkry, vervolging en baie toetse van geloof ervaar. Ons probeer beredeneer, verstaan, ignoreer en God en ander blameer of probeer 'n weg uit vind om dit beter te probeer maak. Gideon het God se wonderwerk teegekom en was deur God gebruik omdat hy die ware betekenis en belangrikheid van die 'krisis' en toetse van geloof gesnap het – dit was God se uitnodiging om saam met Hom te werk.

Kan dit wees dat God vir jou 'n probleem stuur, 'n rekening of 'n geloofskrisis wat Sy uitnodiging is om jou na die volgende vlak op jou pad saam met Hom te neem of jou te gebruik om troos aan die uitgemergeldes te bring (Matt. 11:28)? Dalk wil God net dat jy weet Hy gee om, Hy weet wat Hy doen en sal in jou behoeftes voorsien maar hy wag vir jou om Sy uitnodiging te aanvaar? Is dit dan nie tyd om vir 'n oomblik te stop en intens na jou lewe, huwelik, familie, kerk of nasie of wat jy huidiglik beleef te kyk en te besef dat God jou uitgenooi het om die wonderwerk en seen te sien nie? Sy seen en wonderwerk wag op jou. Hoe lank sal jy daarvoor wag?

Is dit dan nie tyd om vir 'n oomblik te stop en intens na jou lewe, huwelik, familie, kerk of nasie of wat jy huidiglik beleef te kyk en te besef dat God jou uitgenooi het om die wonderwerk en seen te sien nie?

Sy seen en wonderwerk wag op jou. Hoe lank sal jy daarvoor wag?

 


© Francois Carr