Print

God is besig om vir jou ‘n uitnodiging te stuur. Herken jy dit?

Written by Francois Carr. Posted in Afrikaans

Soms vind ons dit moeilik om te glo en die Here te vertrou, nie soseer as gevolg van die dinge wat ons sien nie maar omdat daar dinge is wat ons nie kan sien nie. Hierdie waarheid het tot my gekom gedurende 'n onlangse bedieningstoer in die VSA. Ek was besig om my e-posse deur te werk toe ek 'n aanhangsel ontdek wat 'n rekening was wat ek dadelik moes betaal en ek het nie die fondse gehad om dit te doen nie. My onmiddellike reaksie was om te kla (in my gebed) en te vra hoekom nou en hoekom ek en hoe ons die rekening sou betaal.

Toe Jesus met 'n probleem gekonfronteer was, het Hy vertroue gehad in, staatgemaak op en Sy hele gewig op Sy Vader geplaas. Hy het in en deur Sy Vader geleef (Joh. 6:57), en Sy Vader vertrou om Sy probleem uit te sorteer. Ek moes dieselfde doen. Nadat ek gebid het, het ek na die voorkant van die hotel gestap waar ek gebly het om koffie te kry. Terwyl ek geloop het, het 'n gedagte in my hart opgekom wat die manier hoe ek na die rekening gekyk het, eensklaps verander het. Daardie rekening was nie my probleem nie! Dit was Sy probleem! Hy sou dit hanteer, maar ek moes Hom vertrou, op Hom staatmaat en my hele gewig op Hom plaas. Eintlik was daardie rekening Sy uitnodiging vir my om saam met Hom te werk om dieper in my lewe te werk deur my geloof te versterk. Dit was nie regtig 'n probleem nie maar dit was 'n uitnodiging. God laat 'n krisis toe ten einde te seen en 'n wonderwerk te doen. Hy was besig om vir my 'n uitnodiging te stuur om saam met Hom te werk!

Gideon het dit ingesien

Daar was 'n krisis in die land van Israel. Die mense was ingeperk en moes soos diere in grotte woon (Rig. 6:2). God het die Midianiete – 'n nomadiese stam – en hul bondgenote toegelaat om die land te verteer deur plundertogte wat chaos veroorsaak het en erge armoede tot gevolg gehad het (6:3-6). Die mense van Israel het na God uitgeroep, soos wat mense normaalweg doen wanneer hulle in die moeilikheid is. Maar alhoewel hulle geen berou getoon het nie, het hulle swaarkry tog Sy hart geroer en God het profete na hulle toe gestuur maar hulle het nie geluister nie en nie op Sy stem ag geslaan nie (6:7-10).

As gevolg van ongehoorsaamheid en onwilligheid om Sy roepstem te beantwoord, het die Here hulle bestraf (6:7-10) en die mense het gevoel dat die Here hulle verlaat het (6:13) en dat Hy nie meer vir hulle omgegee het nie. Omdat hy egter steeds vir hulle omgegee het en aan hulle genade wou betoon, het God hom na 'n boer in Manasse gewend (6:11-14) om die bevryder van Sy mense te word. Alhoewel Gideon 'n lafaard was, het hy gesien wat regtig aan't gebeur was – hy het besef dat God besig was om die nasie te straf en hy het die krisis uit 'God se perspektief' gesien.

Hy het besef dat dit Sy uitnodiging was om hulle te bekeer en na Hom te draai en om weereens die seen, wonderwerke en die bevryding van die Here te ervaar. Gideon het nie gekla nie, maar hy het die moed gehad om openlik te vra wat baie te bang was om te vra: "As God vir ons is, hoekom dan het al hierdie dinge gebeur en waar is al die wonderwerke waarvan ons vaders ons vertel het?"

God het met Gideon ontmoet en met al sy vrae en twyfel gedeel. Hy het hom laat verstaan dat Hy omgegee het (6:1-13), dat Hy geweet het wat Hy doen (6:14-24), dat Hy Gideon en die nasie sou versorg (6:25-32) en dat Hy sy beloftes sou nakom (6:33-40).

Sien jy dit?
Vandag sien ons dalk baie mense, huwelike, gesinne en nasies oor die wereld heen wat armoede, swaarkry, vervolging en baie toetse van geloof ervaar. Ons probeer beredeneer, verstaan, ignoreer en God en ander blameer of probeer 'n weg uit vind om dit beter te probeer maak. Gideon het God se wonderwerk teegekom en was deur God gebruik omdat hy die ware betekenis en belangrikheid van die 'krisis' en toetse van geloof gesnap het – dit was God se uitnodiging om saam met Hom te werk.

Kan dit wees dat God vir jou 'n probleem stuur, 'n rekening of 'n geloofskrisis wat Sy uitnodiging is om jou na die volgende vlak op jou pad saam met Hom te neem of jou te gebruik om troos aan die uitgemergeldes te bring (Matt. 11:28)? Dalk wil God net dat jy weet Hy gee om, Hy weet wat Hy doen en sal in jou behoeftes voorsien maar hy wag vir jou om Sy uitnodiging te aanvaar? Is dit dan nie tyd om vir 'n oomblik te stop en intens na jou lewe, huwelik, familie, kerk of nasie of wat jy huidiglik beleef te kyk en te besef dat God jou uitgenooi het om die wonderwerk en seen te sien nie? Sy seen en wonderwerk wag op jou. Hoe lank sal jy daarvoor wag?

Is dit dan nie tyd om vir 'n oomblik te stop en intens na jou lewe, huwelik, familie, kerk of nasie of wat jy huidiglik beleef te kyk en te besef dat God jou uitgenooi het om die wonderwerk en seen te sien nie?

Sy seen en wonderwerk wag op jou. Hoe lank sal jy daarvoor wag?

 

Print

Let op die gaping

Written by Francois Carr. Posted in Afrikaans

mind-the-gap-01Gedurende ‘n onlangse preektoer in Nederland het ek die woorde “Mind the Gap” op ‘n paar kennisgewings gesien, sowel as oor die luidsprekerstelsel gehoor. Dis om mense te waarsku om op te let vir of bewus te wees van die opening tussen die sypaadjie en die bus of trein wanneer hulle inklim of uitklim. Dit het my herinner aan ‘n ervaring jare gelede.

Ek het laat een nag op Oliver Tambo Lughawe in Johannesburg vir n Ukraïniese leraar gewag wat op een van ons HeartCry byeenkomste sou praat. Ek het die man nog nooit voorheen ontmoet nie en het hom nog net op ‘n foto op die webtuiste van die Bybelskool waar hy bedien het, gesien. Daar was baie mense rondom my, maar nie een het soos my gas gelyk nie. Toe die aankomssaal heeltemal leeg geloop het, het ek ‘n man daar sien staan. Ek het hom genader en besef dat dit die leraar moet wees, maar dat hy glad nie soos die man op die foto op die webtuite gelyk het nie. Op ‘n opmerking daaroor, het hy geantwoord dat dit sy pa was wat die vorige prinsipaal van die Bybelskool was en die webtuiste is nog nie intussen verander nie. Ek het hom om verskoning gevra dat ek nie ‘n bordjie met sy naam op gehad het nie, omdat ek gedink het dat ek hom sou herken.

Toe ek na ‘n foto van myself kyk wat ons in ‘n onlangse promosie kennisgewing gebruik het en na die prentjie soos ek nou lyk, het ek skielik besef dat daar ‘n “gaping” tussen die twee is. My hare is baie minder en grys hare kruip orals deur. Ons sien so baie foto’s van beroemde en bekende mense in dagblaaie, tydskrifte en op die telvisie wat so mooi en jonk lyk, amper asof sonder vlek en rimpel. Maar nou en dan verskyn hulle ‘per ongeluk’ sonder grimering en sonder enige foto manupilering en dan is daar ‘n gaping tussen die prentjie in die werklikheid en dit wat gepubliseer word.

Print

‘n Hart wat verkleef is aan Hom

Written by Francois Carr. Posted in Afrikaans

“en omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel” (Matt 24: 12)

Ons beleef tans ‘n periode van morele en geestelike verval ten midde van ‘n geestelike bloeityd waar letterlik duisende mense stroom na dienste en geestelike aktiwiteite. Om van God weg te beweeg, begin nie met verkeerde optredes nie.

Dit is altyd ‘n geleidelike proses en begin wanneer ons hart begin verkoel,

Print

Wees sterk en vol moed

Written by Francois Carr. Posted in Afrikaans

Die nuwe jaar het pas afgeskop en ons is alreeds volstoom aan die gang, programme is  volbespreek en die welkome rustyd van Desember voel soos eeue gelede.  Die uitdagings en krissise van die lewe is onafwendbaar en is werklik besig om ons tot die uiterstes te beproef.

Die Amerikaanse kolonies was in ‘n oorlog gewikkel met die Engelse en gevaar en onsekerheid het van oral oor gedreig.  Thomas Paine het in 1776 hulle lewensomstandighede mooi saamgevat in ‘n pamplet en dit as volg beskryf: “These are the times that try men’s souls”.

Ons mense en hul gesinne is vermoeid, belas, bang, moedeloos, verward en selfs depressief.  Die huidige ekonomiese resessie, agterstand van skuld (weens die resessie) en die verwagte  tariewe in die nuwe jaar skep nuwe uitdagings vir ons.  Die vyand wat ons vrede, rus en hoop aanval en daarop gerig is om ons te vernietig; is die vyand van onsekerheid.

Print

Manne wat kan sien?

Written by Francois Carr. Posted in Afrikaans

Een van die twaalf stamme van Israel was Issaskar.  Hulle seuns het aangemeld vir oorlog en was deel van Koning Dawid se weermag.  Hulle kon almal baie goed veg, maar het egter nie bekend geword vir hulle vermoe om te kan veg nie.  Hulle het iets anders gehad.

“en van die seuns van Issakar, met kundige insig wat die tye betref, om te weet wat Israel moes doen”  ( 1 Kron 12: 32)

Die seuns van Issaskar het twee eienskappe gehad wat hulle laat uitstyg en onderskei het bo al die ander stamme tydens die oorloe van Israel.

 • Hulle het kundige insig gehad rakende die tye waarin hulle geleef het en kon dus sien wat die ander saam met hulle nie kon sien nie.
 • Hulle het geweet wat moes gedoen word en leiding in die stryd gegee.

 

Print

‘n Moeder en Vrou- ‘n Geskenk van God

Written by Francois Carr. Posted in Afrikaans

Dit is weer Mei-maand.  Dit is die tyd van die jaar wat die media en veral die vroue tydskrifte ons herinner aan Moedersdag.  ‘n Tyd wat ons opnuut weer laat dink, selfs terugdink en verlang na ons kinderjare, ons skooljare en ons eerste huweliksjare.  Ons dink terug aan die liefde en opofferring van ‘n ouma, ‘n moeder en ons ou vroutjies.   Valentynsdag is pas verby waar ons blomme, kaartjies en sjokalade gekoop het om op ‘n praktiese en heel dikwels romantiese wyse ons liefde betoon het.  Sommige het selfs ‘n spesiale ete of wegbreek naweek beplan om alleen te wees.

 

Print

Is jy ‘n Metgesel in en vir jou familie?

Written by Francois Carr. Posted in Afrikaans

God se doel is om elkeen van ons te verander sodat ons aan die beeld van Sy seun gelykvormig kan word (Ro 8: 29) en Hy ons kan gebruik om tot seen te wees vir andere in die wereld.  Elke mens het dus ‘n doel en speel ‘n belangrike rol in die koninkryk van God en Sy missie.

Elkeen se opdrag verskil van mekaar.  Sommige is ook belangriker as andere, maar almal word deur God gebruik.  Dit is nie wat ons vir God doen nie, maar wat God in ons en deur ons doen wat saak maak.  Die Here het ons doelbewus inter-afhanklik gemaak van mekaar sodat ons mekaar kan help en ondersteun om Sy opdrag uit te voer.   Ons het almal verhoudings waarvan die vlakke verskil van mekaar.  So het ons duisende kennisse, baie vriende, selfs vennote en selfs metgeselle.

 • ‘n Kennis is iemand wat ons ken, maar min van weet
 • ‘n Vriend is iemand met wie ons ons hartsverlange kan deel
 • ‘n Vennoot is iemand wat ons doel en ons belange deel

 

Print

Waarom Huisgodsdiens?

Written by Francois Carr. Posted in Afrikaans

Hierdie woorde van die Here moet julle lewe vul ... Leer dit vir jou kinders deur met hulle daaroor te praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. (Deut. 11:18–19; lees ook Deut. 6:6-10)
My helderste en kosbaarste herinneringe is dié tye wat ek as seuntjie saam met my grootouers deurgebring het. Ek onthou Ouma se vol koekblik in die spens. Veral onthou ek hoe Oupa na aandete, nadat hy die Bybel van die rak afgehaal het, ’n gedeelte daaruit vir ons voorgelees het. Daarna het hy vir ons gebid. Vir hom was die Bybel die lewende Woord ...

Print

’n Instrument van Herlewing

Written by Francois Carr. Posted in Afrikaans

Evan Roberts (1878-1951)

Die Here God het vir ’n tydperk van nege maande (November 1904 – Augustus 1905) ’n ses en twintig jarige steenkoolmynwerker op ’n besondere wyse gebruik. Sy naam was Evan Roberts. Dit het spontaan gelei tot ’n Herlewingsbeweging van die Heilige Gees wat ’n besondere effek op die Kerk in Wallis, sowel as die wêreld gehad het.  Dr Noel Gibbard vertel in sy boek, On the Wings of a Dove, van nagenoeg 30 lande wat geestelike seëninge ervaar het a.g.v. die Herlewing in Wallis.
Evan Roberts het tydens die Herlewing ongekende kritiek verduur vir sy emosionele uitbarstings, uitdrukkings, sowel as sy beweegredes.  Hy het sy kritici egter geantwoord:  “Die Heilige Gees het een aand oor my gekom terwyl ek besig was om te bid. Ek het Hom vir geestelike leiding gevra en vyf maande later het die Heilige Gees my oorskadu met Sy krag en my gesalf. Ek weet dat die werk wat deur my in Wallis gedoen word, nie deur enige menslike vermoë van myself is nie, maar dit is die werk van die Heilige Gees. Dit word ook slegs vir  Sy glorie gedoen.”  Dit was vir hom belangriker om God se leiding te volg en nie ag te gee op wat enige persoon of mens van hom mag dink of sê nie.  Maar wie was hy regtig?  

Print

Waarom strompel as jy kan sweef?

Written by Francois Carr. Posted in Afrikaans

Waarom strompel as jy kan sweef?
"…maar dié wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie." - Jes. 40:31

Christen, is jy moeg? Is jy ontmoedig? Is jy oorweldig? Gereed om die handdoek in te gooi?
Met tye voel ons moontlik so uitgeput en gespanne dat ons nie seker is of ons kan deurdruk of net die volgende tree kan gee nie. Dit is net werk, werk, werk of spanning en een krisis op die volgende soos ons onsself vir die bediening en vir mekaar gee.

Ons gee konstant ons tyd en geld en word afgemat na liggaam en siel, soms in moedeloosheid en mislukking, en tog, volgens Jesaja 40:31, kan ons altyd deur die vreugde en krag van ons Here gedra word en nooit geestelik uitgeput raak nie.
In Jesaja 40 sien ons dat Israel van ouds 'n moeilike en haas onmoontlike taak in die gesig staar. As mens jou oë oor hierdie hoofstuk laat gly, kom verskillende omstandighede waarin die mense van Israel hulle bevind, na vore:

 • omstandighede agter hulle (vers 1-11),
 • omstandighede voor hulle (vers 12-26) en
 • in hulle self (vers 27-31)

Die finansiële krisis, 'n toenemende skuldlas en hoër lewenskoste, die verlede, hede en toekoms is nie gegewes nie en die ewigveranderende omstandighede is vir baie onseker. Dit is egter wat in ons harte gebeur wanneer ons die omstandighede toelaat om besorgdheid, angs en kommer te verwek, wat ons verhouding met God en ons lewenservaring bepaal.

Instede daarvan om die Grootheid van God te besing, kla ons oor ons omstandighede en die feit dat dit lyk of God ons vergeet het. Dis of Hy nie bewus is van waardeur ons gaan of enige besorgdheid het t.o.v. ons probleme, oortrokke bankrekening en gebrek aan kontantvloei in besigheid nie. God weet hoe ons voel en hoeveel ons die dag van môre vrees en Hy is meer as gewillig en in staat om in elke behoefte te voorsien.

Ongelukkig leef ons in 'n generasie wat nie daarvan hou om te wag nie. Ons jaag deur die lewe sonder om tot stilstand te kom. Moontlik laat God ons huidige omstandighede toe ten einde ons pas te vertraag, sodat ons op Hom kan wag. Moontlik sê Hy vir ons dat ons nie hemelsingesteld genoeg is nie, dat ons nie hoog genoeg sweef nie. Ons werk hard en het goed gewerk en het selfs suksesvol gewerk, maar ons gemeenskap met God is nie so deernisvol as wat dit behoort te wees nie, so God roer die nes (d.w.s. omstandighede, krisisse of uitdagings).

Die woord 'wag' suggereer nie dat ons rondsit en niks doen nie. Dit beteken dat ons 'n verwagting moet hê, dat ons moet opkyk en ons hoop in God moet vestig vir alles wat ons nodig het (Jes. 26:3).

Die woord 'vernuwe' beteken om te verander of om te ruil; om met hernude sterkte en krag te dink en op te tree. Dis soos om ou klere uit te trek en nuwe kledingstukke aan te trek. Hoe meer ons tyd maak en wag op die Here, hoe meer ontvang ons die krag en mag om die uitdagings van die lewe te trotseer. God is meer as gewillig en in staat om te help, maar Hy wag vir ons.

Indien ons op die Here wag, maak Hy dit vir ons moontlik om te sweef wanneer daar 'n krisis is, om te hardloop wanneer die uitdagings baie is en om daagliks getrou te stap in die aktiwiteite en kwessies van die lewe. Hy sal ons help om hoër te vlieg en vinniger te hardloop.
Kind van God, ek weet nie waardeur jy op die oomblik gaan nie, maar ek weet beslis dat God jou gees wil vernuwe. Hy wil jou help om jou las te dra en jou seën met alles wat in die Here Jesus beskikbaar is (Ef. 3:20). Hoekom neem jy nie 'n oomblik en dink na oor jou lewe nie? Sweef jy met God of is hy aanhoudend besig om jou nes te roer omdat Hy vir jou wag?

Dit is my gebed dat die Here jou moed sal gee om jou probleme en uitdagings in die oë te kyk; dat Hy jou wysheid sal gee in wat jy moet doen, krag om dit te doen en die geloof om op Hom te vertrou, teen Hom aan te leun en in Hom te rus. Bedink en deurbid die volgende Skrifte:

"Laat jou sorge aan die Here oor, Hy sal vir jou sorg. Hy sal die regverdige nie in die steek laat nie." Ps. 55:23 (Nuwe Vertaling)

"Die einde van alles is naby. Daarom moet julle selfbeheers en nugter wees, sodat julle kan bid." 1 Pet. 4:7 (Nuwe Vertaling)

"Laat wat jy doen, aan die Here oor, dan sal jou voornemens geluk." Spr. 16:3 (Nuwe Vertaling)

Geliefde van God, waarom strompel as jy met Hom kan sweef?

Print

Laat Jesus jou storm stilmaak

Written by Francois Carr. Posted in Afrikaans

Matt 14: 22-26

Inleiding

Ek was oor die afgelope paar jaar bevoorreg om tydens besoeke aan Israel in die Voetspore van ons Here te stap.  By een van daardie geleenthede het ons aanboord van ’n houtboot by Kapernaum gegaan om op die See van Galilea te seil vir ’n uur van stille oordenking.

Print

Weerstand teen Huisgodsdiens?

Written by Francois Carr. Posted in Afrikaans

Ons oupas en oumas het nog van huisgodsdiens as ‘boekevat’ gepraat.  Almal in die huis het geweet wat gaan gebeur as oupa sê: ‘Laat ons boekevat’.   ’n Plaaslike musikant het nou onlangs  in Pretoria ’n pragtige musiekstuk gespeel op ’n klein antieke huisorreltjie.  Die orreltjie het behoort aan Paul Kruger, eertydse president van Suid-Afrika.  Die huisorreltjie is gebruik  wanneer hulle daagliks as huisgesin uit die Bybel gelees, gesing en saamgebid het.  Gesamentlike aanbidding en huisgodsdiens was so deel van ons ouers en voorgeslagte se lewens, en dit was iets wat daagliks as prioriteit beoefen is en sigbaar was vir almal om te sien.

Print

Waarom Huisgodsdiens?

Written by Francois Carr. Posted in Afrikaans

Hierdie woorde van die Here moet julle lewe vul ... Leer dit vir jou kinders deur met hulle daaroor te praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. (Deut. 11:18–19; lees ook Deut. 6:6-10)

My helderste en kosbaarste herinneringe is dié tye wat ek as seuntjie saam met my grootouers deurgebring het. Ek onthou Ouma se vol koekblik in die spens. Veral onthou ek hoe Oupa na aandete, nadat hy die Bybel van die rak afgehaal het, ’n gedeelte daaruit vir ons voorgelees het. Daarna het hy vir ons gebid. Vir hom was die Bybel die lewende Woord ...

Print

Mooi woorde en motiewe en ons voorbeeld dra krag in praktyk; of nie?

Written by Francois Carr. Posted in Afrikaans

If a parent be not visible in earnest, it cannot be expected that the child will be also- John Angell James

Die media was vol die afgelope tyd van rampartytjies wat skeef geloop het.  Een jong man het gesterf en twee meisies wat gedans het op ‘n boer se plaas, het in die hof geeindig na ‘n wilde nagpartytjie.   Dit het my laat dink aan ons motiewe en voorbeeld van ons as ouers.

Elke Sondag word kinders by die kerk afgelaai vir Sondagskool en ouers wag dan in die motors en lees solank die Sondagkoerant of kom haal hulle weer.  Ouers se motief mooi en daarop gerig om hulle kinders deur die kerk te kry en geestelik op te voed, maar dink nie dat hulle eie geestelik lewens en voorbeeld  is belangrik of onder die oog van hulle kinders nie.

Print

Ons toekomstige erflating

Written by Francois Carr. Posted in Afrikaans

“Oefen die seun volgens die eis van sy weg; dan sal hy, ook as hy oud word, daarvan nie afwyk nie”.  (Spreuke 22: 6)

Geestelike opvoeding in die huis is ’n belegging wat gemaak word deur ouers in die hoop dat hulle kinders eendag, wanneer hulle die huis verlaat, sal voortgaan om die Here te dien. Dit is nie net ’n belegging in die lewens  van ons geliefdes en gesin nie, maar ook in die toekoms en voortbestaan van die Christelike godsdiens en is ‘n bousteen van ons gemeenskap en land.  Daar is ’n duidelike verbintenis tussen die kwaliteit van die geestelike lewe van ons geliefdes en kinders en die geestelike opvoeding en voorbeeld wat hulle tuis ontvang het.
Print

Geloof in Jesus gee Vrede

Written by Francois Carr. Posted in Afrikaans

Dit is weer Paastyd.  Die advertensies in tydskrifte, koerante, uitsendings op die televisie en in winkelsentrums herinner ons aan hierdie spesiale tyd.  Ons as mens en gesinne reageer egter verskillend op al die bemarkingstegnieke en uitnodigings van Paastyd.  Ons sien:

 • Kinders en veral kleiner kinders wat gaande is oor die paashaas, maar eintlik is dit die paaseiers en sjokolade wat verkoop word.  Een van my eie gunstelinge is die heerlike sjokalade wat saam met die marshmallows so wegsmelt in jou mond.
 • Honderde wat  stroom na die kusdorpe  vir ‘n welkome breek en blaaskans by die strand.  Vir diegene wat nie kans sien vir die verkeer, of dalk nog nie herstel het van al die Desember vakansie-uitgawes nie bly by die huis.
 • sommige stroom na winkelsentrums vir die spesiale aanbiedinge wat te koop aangebied word.
 • Andere (gewoonlik ouer garde) woon weer Paaskonferensies by wat orals aangebied word.

 

Print

Die Walliese herlewing van 1904

Written by Francois Carr. Posted in Afrikaans

 

Dit is die jaar 1904. Die hele Wallis is in rep en roer. Die volk het ver van God afgedwaal en ’n geweldige geestelike verval het ingetree. Kerkdienste word swak bygewoon en sondige praktyke en sedelike en morele verval is aan die orde van die dag. En toe, skielik, soos ’n magtige tornado, beweeg die Gees van God deur die hele land. Meteens is die kerke gepak. Sovele mense stroom na die dienste dat baie weggewys moet word. Dienste duur van tien soggens tot twaalfuur in die nag!

Print

Is die Kerk tans laagwater?

Written by Francois Carr. Posted in Afrikaans

Die golwe wat met egaligheid breek en uitspoel op ons strande veroorsaak ure se genot vir ons kinders en almal wat lief is vir die see. Die krag van die golwe verskil egter heelwat van mekaar tydens hoogwater en laagwater. Die verskil tussen hoogwater en laagwater is duidelik sigbaar, maar selfs wanneer die water laag is kan ons nog steeds heerlik swem, baljaar en selfs visvang.


© Francois Carr