Hosting Francois

English

The following are some practical guidelines that might be helpful to your Church or organization as you plan a seminar, conference meeting, school of prayer, revival crusade or special event featuring Francois Carr.

Accommodation

The hosting church agrees to be responsible for providing accommodation in a local hotel, bed and breakfast, guest house and meals for Francois. If it is not possible to accommodate in one of the above the chosen accommodation should include the following:

 • Bedroom with own bathroom (en suite)
 • Nice clean, quiet without any disturbances and smoke free
 • Table and chair to work as well as sofa or a softer chair to sit and read
 • High speed internet connection
 • Possibly exercising or walking facilities nearby

Meals

Providing a low cholesterol diet

Transport

The hosting church agrees to be responsible for providing travel either by air or mileage allowance if within driving distance. Heart Cry will make the necessary arrangements with airlines and car rentals as required. This cost should be paid when the arrangements are made. In addition, we will need assistance with transportation to/from airport/accommodation to the seminar.

Special Preparations

All publicity, advertisements of the event and registrations are to be handled by the hosting ministry. The size of the event depends on the amount of promotion the church is willing to do.

The hosting church will provide one material table and a volunteer to sell products. This needs to be set up prior to the event.

Financial Arrangements

The hosting church or ministry agrees to take care of all the costs involved as indicated already. The honorarium for speaking will be determined by the event and duration of crusade.

Churches should bear in mind that Francois Carr receives no fixed salary or honorarium from Heart Cry and lives entirely by faith. Churches need to pray about the reimbursements and should bear in mind that a revival crusade from a Sunday through Wednesday equals the salary of a week from the local pastor as Francois will not be home or cannot accept another invitation.

If it is a revival crusade from Sunday through Wednesday, the hosting churches can pay a set honorarium but agrees to take up love offerings towards the ministry of Heart Cry.

Cheques made payable to Heart Cry or via internet transfer. Heart Cry will then reimburse Francois Carr

Cancellation
Heart Cry may require a cancellation fee if there is any pre-costs involved that needs to be reimbursed.

Afrikaans

Die volgende is ‘n paar praktiese riglyne wat tot hulp vir u kan wees wanneer u ‘n seminaar, konferensie, gebedskool, herlewingsveldtog of enige spesiale geleentheid met Francois Carr as spreker beplan.

Akkommodasie

Die kerk aanvaar verantwoordelikheid om akkommodasie aan Francois in ‘n plaaslike hotel, bed en ontbyt, gastehuis en etes te verskaf. As dit nie moontlik is om hom in een van die bogenoemde opsies te huisves, moet alternatiewe akkommodasie die volgende insluit, indien moontlik:

 • Slaapkamer met eie badkamer (en suite)
 • Gemaklik en skoon
 • Stil, sonder enige steurnisse
 • Rookvry
 • Tafel en stoel om by te werk, sowel as ‘n sofa of bank om te sit en lees.
 • Hoë spoed internet konneksie
 • Moontlike oefenfasiliteite naby of ‘n omgewing geskik vir stap

Maaltye

Lae cholesterol dieet

Vervoer

Die gasheer onderneem om verantwoordelik te wees vir vervoer, enersyds deur vliegkostes te dra of reistoelae in die geval van motorvervoer. HeartCry sal die nodige reëlings met lugrederye en motor verhuringsagentskappe tref indien nodig. Hierdie kostes moet betaal word wanneer die reëlings getref word. Daar benewens sal bystand met vervoer van/na die lughawe en van akkommodasie na seminaar en terug verlang word.

Spesiale Voorebereidingsmaatreëls

Alle publisiteit, advertensies van die geleentheid en registrasies moet deur die gasheer hanteer word. Die omvang van die geleentheid hang af van die hoeveelheid bemarking wat die organisasie bereid is om te doen.

Die gasheer is verantwoordelik vir ‘n tafel waarop materiaal uitgestal kan word en vir verantwoordelike person vir die verkope daarvan. Dit moet reeds voor die aanvang van die geleentheid gereed wees.

Finansiële Ooreenkoms

Die gasheer neem verantwoordelikheid vir alle koste betrokke soos reeds aangedui. Die honorarium vir optrede word bepaal deur die aard van die byeenkoms en die duur daarvan.

Kerklike organisasies moet in gedagte hou dat Francois nie ‘n vaste salaris of honorarium van Heart Cry kry nie en dat hy geheel en al in geloof leef. Die gasheer moet bid oor die aard van die vergoeding en moet in gedagte hou dat ‘n veldtog van Sondag tot Woensdag gelykstaande is aan ‘n week se salaris van ‘n plaaslike leraar. Hulle moet ook in ag neem dat Francois weg van die huis is en geen ander uitnodiging in daardie tyd kan aanneem nie.

As dit ‘n herlewingsveldtog van Sondag tot Woensdag is, kan die gasheer ‘n vasgestelde honorarium betaal, maar onderneem om ‘n liefdesoffer op te neem om by te dra tot die bediening van Heart Cry.

Tjeks kan uitgemaak word aan Heart Cry of die bedrag kan deur die internet oorbetaal word. Heart Cry sal dan vir Francois vergoed


© Francois Carr