Hearcry-Blog
May04

Measure your ONE THING

Categories // English

The way we express our love for God depends on the type of relationship we pursue and have developed with Him. Our love for Him will not grow or be visible to others unless we spend time with Him, listen to His voice, and experience all that He has in mind for us. Jesus emphasized and modeled this in the New Testament.

May04

Meet die EEN DING

Categories // Afrikaans

Die wyse waarop ons ons liefde vir God betoon, hang af van die tipe van verhouding met Hom wat ons najaag en hoe dit met Hom ontwikkel het. Ons liefde vir Hom sal nie groei, of vir andere sigbaar wees indien ons nie tyd met Hom spandeer, na Sy stem luister, en sensitief te wees en te ervaar wat Hy vir ons wil hê nie. Jesus het juis dit in die Nuwe Testament benadruk en as voorbeeld vir ons gegee.


© Francois Carr